Over Samen DOEN

Samen DOEN ondersteunt Amsterdamse huishoudens met meervoudige problematiek en verminderde zelfredzaamheid. Het betreft huishoudens zonder kinderen en huishoudens met kinderen, waarbij zowel de volwassenen als de kinderen in het huishouden tot de doelgroep behoren. Samen werken we aan oplossingen wanneer andere voorzieningen niet toereikend zijn, of waar de eigen kracht ertoe niet voldoende aanwezig is. Samen DOEN is een samenwerkingsverband van (jeugd)zorgaanbieders. De gemeente Amsterdam is de opdrachtgever.

Samen DOEN helpt kwetsbare huishoudens in Amsterdam 

De basis van bestaanszekerheid bestaat uit wonen, schulden, inkomen en veiligheid. Sommige huishoudens in Amsterdam ervaren complexe problemen op deze gebieden en vallen onbedoeld tussen wal en schip.
Samen DOEN geeft steun aan die huishoudens die hiermee te maken hebben. Huishoudens met of zonder kinderen kunnen rekenen op ondersteuning. Daarnaast adviseert Samen DOEN professionals in de wijk, onderwijs, huisartsen en andere organisaties die werken met kwetsbare huishoudens.

Lees meer over hoe wij werken

Download hier de beschrijving van de doelgroep die wij eind 2019 maakte.Samen DOEN is een algemene tweedelijnsvoorziening

Een verwijsbrief is niet nodig. Iedereen in Amsterdam kan zich aanmelden bij Samen DOEN. Aanmelden kan ook via of door de huisarts, een specialistische zorginstelling, Veilig Thuis of het Lokale Veld.


Wanneer Samen DOEN verwijst naar specialistisch aanbod

Wanneer samen met het huishouden wordt besloten dat er op specifiek gebied specialistische kennis nodig is, verwijst Samen Doen hiernaar door.


Samen DOEN en andere wijkteams

In Amsterdam zijn Zorg, Jeugd en Participatie vormgegeven via wijkteams in de 22 gebieden. De Ouder- en Kindteams, de Wijkzorgnetwerken en de Activeringsteams bieden ‘eerstelijns’ ondersteuning en zorg. De onderlinge samenwerking tussen de wijkteams en de zorgnetwerken is van essentieel belang. Samen DOEN verbindt hulpvrager aan hulpaanbieders en wijkteams.