Onze werkwijze

Het uitgangspunt is dat ieder huishouden van begin tot eind één vast aanspreekpunt heeft. Een goede relatie met iedere hulpvrager vinden wij enorm belangrijk. Vanaf het eerste moment waarin we samen met het huishouden op zoek gaan naar oplossingen. Samen DOEN heeft geen wachtlijst en biedt altijd maatwerk. Omdat ieder huishouden met problemen behoefte heeft aan houvast en een vertrouwd gezicht.


Samen maken we een plan van aanpak

We bespreken de situatie met het huishouden en maken samen een plan van aanpak. Wat is er nodig om tot een doorbraak te komen? Hoe kunnen we voorkomen dat problemen zich verder opstapelen of (verder) escaleren? Wat wil het huishouden bereiken? Een plan geeft houvast en overzicht. Alle afspraken worden erin opgenomen en besproken. Onze professional zorgt dat de juiste hulp wordt ingeschakeld en onderhoudt het contact met het huishouden.

Wil je direct contact met ons, klik hier


Wij zetten in op de eigen regie van het huishouden

Samen DOEN lost zoveel mogelijk problemen samen met het huishouden op. Om vervolgens samen ernaar toe te werken dat het huishouden in staat is om weer zelf de regie te nemen. Waar mogelijk en wenselijk betrekken we samen met het huishouden ook het informele netwerk.


De juiste hulp bij meervoudige problematiek

Samen DOEN werkt in teamverband en altijd in duo’s. Zo kunnen wij complexe vraagstukken van huishoudens helpen te beantwoorden. Er zijn veel hulpverleningsinstanties betrokken bij Samen DOEN. Zo kun je rekenen op ondersteuning bij opvoed-, opgroei- en gezondheidsvragen en op het gebied van financiën, relaties, onderwijs, veiligheid en wonen.


Samen DOEN zit in iedere wijk in Amsterdam

Met 18 teams in de stad is er in iedere wijk een team van Samen DOEN. De verschillende organisaties werken in buurtteams van professionals met diverse specialistische achtergronden. De medewerkers kennen de buurt en zijn deskundig in situaties waar veel problemen tegelijk spelen. Zij kennen de regelgeving en zijn ervaren in complexe systemen.
Samen DOEN opereert op het snijvlak van Zorg, Jeugd en Participatie. Daardoor is het mogelijk de zorg en ondersteuning zowel voor jeugdigen als volwassenen te verzorgen en met elkaar verbinden.


Kenmerken van Samen DOEN:

  • Eén vast aanspreekpunt
  • Maatwerk
  • Een groot netwerk van professionals in Amsterdam
  • Makkelijk schakelen met alle instanties
  • Veel kennis en ervaring in huis
  • Waarborgen van (kind)veiligheid
  • Oplossingsvermogen