Ons waarom (missie & visie)

Onze taak is om de ondersteuning van huishoudens met, complexe, hulpvragen en risicogroepen effectiever en efficiënter te organiseren. Samen DOEN wil doorbraken bewerkstelligen, daar waar deze – gegeven de situaties waarin de mensen zich bevinden – lastig te realiseren zijn. 

Onze zienswijze is door de integrale aanpak preventief in te zetten vóórdat problemen escaleren, een duurzaam effect te bereiken met aanzienlijk minder middelen.